About us

About us

Stéphane Lebrun   Joan Vossen

 

Histoire

Création de l'atelier Kyo-co à Bruxelles en 1997. Il s'agit d'un atelier d'ébénisterie contemporaine qui, durant 10 ans, développera et réalisera des meubles sur mesures, en collaboration avec de nombreux architectes.

En 2006, avec une grande expérience pratique, changements des statuts de la société qui devient un bureau d'architecture et de design.

Philosophie

Kyo-co reçoit des projets d'architecture, d'architecture d'intérieure et de design. Ce sont des activités en théorie relativement proches. En pratique, ce sont des milieux, des approches, des personnes qui se côtoient très peu.

En maintenant cette multidisciplinarité au sein du bureau, nous voulons partager avec nos clients la richesse que ces échanges d'expérience nous apportent.

 

Geschiedenis

Ontstaan van de workshop Kyo-co in Brussel in 1997. Dit is een hedendaags atelier van houtbewerking. Kyo-co zal gedurende 10 jaar meubilair op maat ontwikkelen, uitvoeren en samenwerrken met veel architecten.

In 2006, met een uitgebreide praktische ervaring, worden er wijzigingen van de statuten van de vennootschap gemaakt zodat het bedrijf een architectuur, interieur en design atalier wordt.

Philosophie

Kyo-co ontvangt projecten in architectuur, interieur en design. Deze activiteiten zijn in theorie heel dicht bij mekaar. In de praktijk, zijn het milieus, kennissen, mensen die mekaar niet echt kennen. 

Door het handhaven van deze multidisciplinaire binnen het kantoor, willen we de rijkdom delen met onze klanten dat deze uitwisseling van ervaringen die wij leveren willen delen.

History

Creation of the workshop kyo-co in Brussels in 1997.

This is a contemporary woodworking factory, that for 10 years, will develop and conduct custom furniture and fixtures, who is working with many architects.

In 2006, with extensive practical experience, changes in the statutes of the company are made that the company becomes an architectural and design.

Philosophy

Kyo-co receives projects in architecture, interior architecture and design.
These activities are in theory relatively close. In practice, what are circles, approaches, people who reign supreme very soon.
By maintaining this multidisciplinary within the office, we want to share the wealth with our customers that these exchanges of experience we provide.